Svenska NORMAL
  Om NORMAL | Tidigare evenemang | Om Cannabis

Välkommen till Svenska NORMAL!

Tyvärr måste vi meddela att Global Marijuana March 2008 i Stockholm är INSTÄLLT!

Föreningen har under en lång tid dragits med problem, framförallt i form av för få aktiva medlemmar, dålig organisationsuppbyggnad och tvister inom styrelsen. Under carat.casino större delen av föreningens livstid byggde allt arbete på en handfull involverade. Med tiden dök fler och fler problem upp och det fungerade allt sämre tills att det blev ohållbart. Det såg till en början ut som att GMM 2008 kunde arrangeras åtminståne men så blev det inte och nu är det för sent för alternativa lösningar. Vi samlar krafterna inför framtiden istället...

Enda beslutet som togs på senaste organisationsstämman var om föreningens avveckling och så snart det går rent tekniskt kommer föreningen av idag att läggas ned. Organisationen är redan praktiskt sett nedlagd green.casino och icke fungerande, ett fåtal driver den administrativt genom avvecklingen bara. Men detta är naturligtvis inte slutet gott folk! Vi har redan inlett sökandet efter intresserade som vill driva föreningen vidare. Om DU är intresserad av att ingå i den nya föreningen och driva legaliseringsrörelsen i Sverige vidare, kontakta oss snarast! Så snart det går kommer ett skapande möte att hållas och en ny organisation att bildas. När den gamla föreningen formellt lagts ned kommer dess tillgångar att föras över till den nya, inklusive namn.

Tidsplanen är att ha en ny förening skapad och organisationsmässigt fullt fungerande senast oktober då arbete inför GMM 2009 inleds på allvar. Efter nyår avvecklas den gamla föreningen formellt och den nya tar över alla dess (mycket blygsamma) resurser. Medlemsregister kommer enbart att behållas en tid för att några nyhetsbrev ska kunna skickas ut om utvecklingen. Inga medlemmar kommer att "föras över" utan medlemsantagningen kommer att börja om när den nya föreningen är skapad. Vi hoppas kunna publicera mer information här snart och när den nya föreningen tar över lanseras med största sannolikhet en helt ny websida.

NORMAL är död - länge leve NORMAL!

Kontakta oss genom e-mail till info@normal.nu.

Nationella organisationen för reform av marijuanalagstiftningen var/kommer att bli en ideéll förening med en strävan att få till en legalisering av bruk, produktion och försäljning av Cannabis i Sverige. Vi jobbar därför med att utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland Sveriges myndiga befolkning. Genom att erbjuda information och genomföra opinionsbildande arrangemang inom lagens ramar skall vi få uppmärksamhet till frågan och väcka debatt och diskussion i ämnet. Vårt främsta arrangemang är en årlig internationell demonstration som äger rum första lördagen i maj.